Przedszkole Niepubliczne HOPLA

 

 

          

Witamy na stronie

O nas

Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju każdego Dziecka, wspomagamy je w rozwijaniu uzdolnień, wspieramy ciekawość, aktywność i samodzielność w atmosferze akceptacji i zaufania, przy jednoczesnym poszanowaniu jego praw.

Wyposażamy Dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej, przygotowujemy je do wykorzystania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości.

Wprowadzamy Dzieci w świat wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, miłości, szacunku i tolerancji.

Sprawiamy, że Dzieci w naszym przedszkolu rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości, czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe oraz wiedzą, jak ważne są dla dorosłych.