Ramowy rozkład dnia

6:00-8:30

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w sali służące realizacji twórczych pomysłów dzieci,

 1. zabawy grupowe, indywidualne w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne,
 2. czynności higieniczne.

8:30-9:20

 1. śniadanie,
 2. czynności higieniczno – porządkowe.

9:20-11:30

 1. zajęcia dydaktyczne pod kierunkiem nauczyciela (Edukacja polonistyczna, matematyczna, muzyczna, plastyczno-techniczna, zabawy i ćwiczenia gimnastyczne),
 2. wycieczki, spacery – obserwacje przyrodnicze,
 3. pobyt na placu zabaw przedszkola; gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,
 4. zabawy w sali indywidualne lub w zespołach,
 5. czynności higieniczne.

11:30-12:00

 1. II śniadanie,
 2. czynności higieniczne.

12:00-13:30

 1. relaks popołudniowy: słuchanie muzyki, literatury dziecięcej, opowiadań nauczyciela, ćwiczenia oddechowe itp.,
 2. czynności higieniczne.

13:20-13:50

 1. obiad,
 2. czynności higieniczne.

14:00-17:00

 1. pobyt na powietrzu: gry i zabawy,
 2. pogłębianie i utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności,
 3. indywidualne wspomaganie i koordynowanie rozwoju – praca z dzieckiem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 4. dowolne zabawy wg zainteresowań dzieci,
 5. czynności organizacyjne, prace porządkowe,
 6. zabawy ruchowe.