6:00-8:30

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w sali służące realizacji twórczych pomysłów dzieci,

 • zabawy grupowe, indywidualne w kącikach zainteresowań,
 • zabawy ruchowe 3-4-latki,
 • ćwiczenia poranne 5-6-latki,
 • czynności higieniczne.

8:30-9:20

 • śniadanie,
 • czynności higieniczno – porządkowe.

9:20-11:30

 • zajęcia dydaktyczne pod kierunkiem nauczyciela (Edukacja polonistyczna, matematyczna, muzyczna, plastyczno-techniczna, zabawy i ćwiczenia gimnastyczne),
 • wycieczki, spacery – obserwacje przyrodnicze,
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym; gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,
 • zabawy w sali indywidualne lub w zespołach,
 • czynności higieniczne.

11:30-12:00

 • II śniadanie,
 • czynności higieniczne.

12:00-13:30

 • relaks popołudniowy: słuchanie muzyki, literatury dziecięcej, opowiadań nauczyciela, ćwiczenia oddechowe itp.,
 • czynności higieniczne.

13:30-14:00

 • obiad,
 • czynności higieniczne.

14:00-17:00

 • pobyt na powietrzu: gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
 • pogłębianie i utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności,
 • indywidualne wspomaganie i koordynowanie rozwoju – praca z dzieckiem zdolnym
  i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • dowolne zabawy wg zainteresowań dzieci,
 • czynności organizacyjne, prace porządkowe,
 • zabawy ruchowe.